PRZEZ BIOSFERĘ

Niektórzy czytelnicy mogą odnieść wrażenie, że zdaniem autora prawie wszystkie nieszczęścia zawinione są przez przemysł. Otóż nie — technika, cywili­zacja techniczna są dobrodziejstwem i powinny ułatwiać nam życie. To, że nie ułatwiają, jest naszą winą i wynika z braku dostatecznego za­sobu wiedzy i świadomości etycznej. Nie do­strzegamy jeszcze drugiego człowieka na tyle, by zrozumieć, że nasza własna działalność może . mu zaszkodzić. Biosfera stanowi środowisko przyrodnicze, od którego zależy dynamika życia człowieka, a więc i jego zdrowie, od chwili poczęcia aż do zgonu. Poprzez biosferę człowiek wiąże się ze Słońcem, źródłem energii życiowej.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !