PRZYJĘTY MODEL KULTURY MEDYCZNEJ

Przyjęty współcześnie model kultury me­dycznej odcisnął niezatarte piętno na rozwoju medycyny jako nauki i jako sztuki leczenia. Coraz więcej jest takich lekarzy-pracowników naukowych, którzy znaleźli się — powtarzam za Marianem Mazurem — na leśnej polanie i mało ich interesuje to, co jest w lesie. Jest to nawet w pewnym sensie zrozumiała postawa, bo poszukiwania w leśnym gąszczu są trudne, niewygodne i często niebezpieczne. Za złą sytuację zdrowotną populacji człowie­ka^ rozpatrywanej w kategoriach globalnych, odpowiedzialny jest m.in. dzisiejszy program studiów lekarskich. Liczba tych, co idą „w las”, jest coraz mniejsza. Coraz mniej jest uczo­nych i odkrywców, a coraz więcej odtwórców wczorajszej wiedzy, najczęściej już przesta­rzałej

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !