REPREZENTANCI NAUK PRZYRODNICZYCH

Nie bez winy są reprezentanci nauk przyrod­niczych zajmujący się człowiekiem, a zapomi­nający czasem o tym, że człowiek jest przede wszystkim istotą społeczną i że ostre przeżycia napięć, trudności oraz konfliktów społecznych lub moralnych prawie że bezpośrednio znaj­dują swój wyraz w rozregulowaniu wspomnia­nych wyżej zjawisk.My, etycy, staramy się, analizując tak nie­zwykły fenomen, jakim, jest człowiek, nie uro­nić nic z tego, co przyrodnicze i społeczne w nim i co musi być kojarzone we wszystkich badaniach, ponieważ w rzeczywistości te dwie strony stanowią nierozerwalną, choć zapewne dialektyczną, jedność nie pozbawioną na pewno «sprzeczności»”.Nic dziwnego, że w atmosferze rozpatrywa­nia człowieka wyłącznie jako precyzyjnego mechanizmu pojawił się kryzys zaufania do oficjalnej medycyny.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !