RODZAJ BODŹÓW

Rodzaj bodźców, które są stosowane w procesach sterowania, zależy przede wszystkim od tego, jakie normy odgry­wają rolę przewodnią w danym procesie. Ukła­dy norm prawnych i etycznych mogą w sposób istotny sprzyjać rozwojowi nauki o ochronie zdrowia społecznego, mogą też hamować go, są one bowiem związane z normami zdrowotnymi, które określają, co jest prawidłowe dla biolo­gicznego funkcjonowania organizmu. Zakłóce­nia rozwoju etycznego społeczeństwa mogą spa­czyć rozwój norm zdrowotnych.Jeżeli tak będziemy pojmować wpływ przemyśleń lekarzy na rozwój kultury powszechnej, łatwiej przyjdzie scharakteryzo­wać stan, kiedy człowieka nie można uznać za zdrowego, choć struktura i funkcja jego narzą­dów odpowiadają obecnym normom somatycz­nym.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !