ROZWÓJ ŚRODKÓW PRODUKCJI

Z kolei rozwój środków produkcji jest pobudzony istniejącymi, także zmieniającymi się potrzebami ludzkimi i chęcią ich zaspokojenia, a więc pod­trzymania życia ludzkiego.Dochodzimy tu do bardzo istotnej sprawy, a mianowicie — czy potrzeby ludzkie nie mają granic? Czy nie da się ustalić jakiegoś biolo­gicznego i społecznego optimum dla jednostki ludzkiej, to jest ilości i jakości spożywanych produktów oraz warunków intelektualnego i kulturalnego rozwoju?Nauka musi przyjąć za swoje naczelne i naj­ważniejsze zadanie poszerzenie wiedzy o czło­wieku; musi dać możliwie najbliższą prawdy obiektywnej informację, czego człowiek potrze­buje do bytowania oraz do sweg,o wszechstron­nego intelektualnego i kulturalnego rozwoju.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: