SKŁAD MINERALNY WODY

Według Dawsona, „lit czyni mieszkańców El Paso ser­decznymi, spokojnymi, o pogodnym stosunku do życia”. Mieszkańcy Dallas natomiast są agresywni, częściej korzystają z porad psy­chiatrów i psychologów, wielokrotnie częściej popadają w konflikt z prawem. Również A. W. Voors z Uniwersytetu Pół­nocnej Karoliny badając skład mineralny wody wodociągowej w 99 miastach amerykańskich dopatrzył się zależności między owym składem a liczbą zachorowań na miażdżycę i cukrzycę oraz liczbą zaburzeń psychicznych. Wykazał, że niski poziom litu w wodzie korelował z wy­sokimi wskaźnikami miażdżycy, cukrzycy i za­burzeń psychicznych. Ponadto stwierdził, że niedobór litu w wodzie i glebie sprzyja ano- 1 maliom rozwoju mózgu.Lit jest dziś powszechnie stosowanym przez klasyczną psychiatrię środkiem w leczeniu sta­nów maniakalno-depresyjnych.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: