SKUPIENIE CHORÓB

Zespół doc. Józefa Fiszera z Politechniki Kra­kowskiej oraz inż. Stanisława Rybickiego i doc. Zofii Stark z Biura Projektowego Budownictwa Komunalnego podjął się wykonania ekspertyzy wody pitnej celem jej przystpsowania do współczesnych wymogów zdrowia. Badania te­go zespołu dowiodły, że stwierdzone przez dra Ireneusza Gajdę skupienia chorób nowotworo­wych na małej przestrzeni geograficznej łączą się z niedoborem selenu w glebie i wodzie oraz z wysokim poziomem azotynów i azotanów (prekursorzy rakotwórczych nitrozoamin), po­chodzących 2 przecieków gnojowisk. Wydaje się, że wysnucie odpowiednich wniosków z tych badań pozwoliłoby zmniejszyć liczbę zachoro­wań na nowotwory żołądka u naszej ludności wiejskiej.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: