SKUTECZNOŚĆ PROFILAKTYKI

Skuteczność tej profilaktyki będzie zależała i od bogactwa informacji zakodowanych w świa­towym banku warunków i czynników zagroże­nia. Informacje te dotyczyć powinny zarówno biosfery, której człowiek jest cząstką, jak i etyki. W niej bowiem znajduje odbicie wza­jemny stosunek człowieka do człowieka oraz do otaczającej przyrody. W człowieku zaś od­bija się ekologiczna rzeczywistość, gdyż właśnie ze środowiskiem jest sprzężony informacjami o  egalitaryzmie społecznym i biologicznym.Termin „informacja” był pierwotnie stoso­wany wyłącznie w odniesieniu do stosunków międzyludzkich. Cybernetyka nadała informacji nowe znaczenie — jest nią ten czynnik, który organizmy żywe lub urządzenia techniczne ’ mogą wykorzystać do sprawniejszego, celowego działania.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !