ŚLAD W POSTACI MYŚLI I CZYNÓW

Jednakże pozostaje po nas ślad w postaci na­szych myśli i czynów — to właśnie wyróżnia nas spośród innych istot. I dlatego właśnie, że myśli, słowa i czyny ludzkie są trwalsze niż życie człowieka, trwalsze niż życie całych po- koleń^na nas wszystkich ciąży obowiązek stworżenia warunków zdrowych narodzin każdego człowieka, jego zdrowego życia wolnego od za­grożeń ekologicznych i odejścia godnego istoty ludzkiej. Ostatni odcinek życia wymaga świa— domego ograniczenia do minimum cierpień fizycznych i psychicznych, nieprzedłużania niepotrzebnie męki konania. Troska o odcho­dzących, o prawidłową atmosferę wokół umie­rającego i jego rodziny powinna być nie mniej­sza niż troska o ochronę rodzącej kobiety przed cierpieniem, a noworodka — przed obrażeniami mózgu oraz przedwczesnym zgonem.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: