ŚRODOWISKO

Powinienem również wyjaśnić, co rozumiem przez pojęcie środowiska. Wśród wielu najtraf­niejsze wydaje mi się pradawne sformułowa­nie Hipokratesa: „Nie możemy pojąć ciała bez wiedzy o całości wszechrzeczy”. Wyraża ono przekonanie o ścisłej zależności żyjącego orga­nizmu od jego zewnętrznych warunków życio­wych. Doktryną nauki o środowisku jest deter- minizm środowiskowy. Stanowi on również wskazania metodologiczne, które zakładają, że poznanie ciała będącego elementem określonej struktury jest możliwe przede wszystkim przez poznanie całości struktury. W toku systematycznych badań nad zależ­nościami między środowiskiem a procesami życiowymi wyłoniły się nowe trudności. Ota­czające środowisko nie oddziałuje często na człowieka bezpośrednio, lecz przez pewne ogni­wa, np. energia słoneczna jest przenoszona do organizmów za pośrednictwem powietrza, gleby, wody i witaminowo-mineralnych skład­ników łańcucha pokarmowego.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: