SZCZEGÓLNE ZNACZENIE

Ma to szcze­gólne znaczenie w gospodarce socjalistycznej, gdzie wchodzą w grę z jednej strony zrozumia­ła potrzeba rozwoju produkcji dla lepszego za­spokojenia potrzeb człowieka, z drugiej zaś  konieczność ochrony środowiska dla zapewnie­nia zdrowia i zabezpieczenia przetrwania ludz­kości. Jakże więc szczególną pozycję w roz­strzyganiu tych problemów mają właśnie eks­perci i jak wiele zależy nie tylko od ich rze­telnej, głębokiej wiedzy, ale i od ich charakteruoraz postawy społecznej.Postawmy sprawę jasno. Bez powietrza, wody i pożywienia człowiek nie może żyć. Dlaczego więc skażamy powietrze, wodę, żywność? Jest to oczywiście następstwem działań ludzkich, a te wynikają z wcześniej podjętych decyzji.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: