SZPITAL JAKO INSTYTUCJA

Szpital jest jedną z instytucji kształtujących przekonania społeczeństwa, a więc spełnia nie­malże podobną rolę jak środki masowego prze­kazu. Szpital narzuca pewne postawy wobec narodzin i wobec śmierci, wpajając ieczącym i leczonym określoną hierarchię wartości. Tu uczą się salowa, pielęgniarka, student, lekarz, tu również uczą się rzesze ludzi zdrowych, którzy mogą stać się pacjentami jutro — jak stawiać czoło najcięższym kryzysom ludzkiego życia w sposób odpowiadający celom współ­czesnej nauki i etyki, a więc bez krzywdy in­nych. Są to cele, których urzeczywistnienie wymaga pokonania jeszcze ogromnej przepaści między stanem nauk technicznych a wiedzą etyczną.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !