SZUKANIE PRZYCZYN CHORÓB

Przy­czyn chorób szukajmy przeto w kulturowo uwarunkowanych formach naszych związków ze środowiskami biofizycznym i psychospołecz­nym. Nietrudno dostrzec, że współcześnie związki te są niekorzystne dla zdrowia. Wy­razem sytuacji kulturowej są fakty dowodzące, że na ogromnych przestrzeniach Azji, Afryki,. Ameryki Południowej wciąż jeszcze panują głód i śmierć jako rezultat przede wszystkim niedoboru pokarmów, zaś w krajach wysoko uprzemysłowionych — głód witamin i soli mi­neralnych, przy niedoborze wiedzy o przetrwa­niu. Wiedza ta powinna stanowić zbiór infor­macji o umiejętności ochrony środowiska, w którym żyjemy, i tym samym ochrony nas samych przed ekologicznie uwarunkowanymi czynnikami chorobotwórczymi, inaczej mówiąc przed nadmiarem w środowisku czynników sprzyjających występowaniu np. białaczek i innych rodzajów nowotworów.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !