TEOLOGICZNE UJĘCIE PROBLEMÓW

Niektórzy teolodzy starają się ując terminy eschatologiczne, takie jak nieśmiertelność, zmartwychwstanie, królestwo Boże, w ramy ewolucjonizmu. I tak według Teilharda de Chardin zakończeniem procesu ewolucji będzie harmonia i jedność, której symbol stenowi Chrystus. Dla chrześcijanina więc śmierć to najwyższy akt zjednoczenia się z Bogiem.Dla nas — lekarzy pragnących przyczynić się do ochrony ludzi przed przedwczesnym zgonem, dla nas — modelujących środowisko terapeu­tyczne, istotnym zadaniem jest uwolnienie lu­dzi od lęku przed śmiercią i wypełnienie pustki nadzieją na wiarę w siebie, wiarę w to, że potrafię przyjąć śmierć, jak nakazuje ludzka godność.Wydaje mi się, że sprawom umierania nale­ży poświęcić nie mniejszą uwagę niż sprawom istnienia, sprawom jakości zdrowego życia.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !