TEREN DZIAŁANIA LEKARZA

Terenem działania lekarza-uzdrowiciela są szpital i przychodnia. Terenem działania leka- rza-pracownika naukowego jest laboratorium specjalistyczne. Klinika jednoczy obydwa za­kresy działalności, tj. uzdrawianie i doskona­lenie wiedzy o nim. W klinikach nracują rzesze nie tylko lekarzy, ale i przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, nad stworzeniem wa­runków godnych człowieka w chwili jego na­rodzin i w chwili śmierci.Lekarz sprawdza się poprzez swój stosunek do nieuleczalnie chorego. Spędzając większą część życia w szpitalu, pragnie, by ten jego „dom zawodowy”, który wczoraj był domem cierpień, dziś stał się domem nadziei. Tradycyj­ne formy działalności pracowników służby zdrowia i klimat psychiczny szpitali należy przeto kształtować zgodnie z założeniem, że nie ma nieuleczalnie chorych, ograniczona jest je­dynie nasza wiedza o życiu i śmierci poprze­dzonej umieraniem.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !