TROSKA O ZDROWIE

Wyma­ga to troski o zdrowe pożywienie dla matki w ciąży i dla noworodka, likwidacji czynników teratogennych i onkogennych: wymaga to tro­ski o zdrowie ojca i matki w chwili poczęcia; wymaga również troski o zdrowe środowisko biofizyczne i psychospołeczne kobiety ciężar­nej; dziecko miało dom rodzinny i światłych rodziców, wpajających mu zasady zdrowia somatycznego i psychicznego własnej społecz­ności i społeczności międzynarodowej;umysł dojrzewającego człowieka był na­sycany wartościami etycznymi, które wskazy­wałyby drogę, jak chronić swoje zdrowie przez troskę o zdrowie innych i przez troskę o zdro­wie Społeczności świata. W tym celu musi być spełniony podstawowy warunek — prawidłowa struktura biochemiczna mózgu, co osiągnąć można byłoby m.in. przez prawidłowe odżywia­nie, zwłaszcza ciężarnych kobiet i dorastającej młodzieży;w okresie dojrzałości człowiek wzbogacał wiedzę przejętą od poprzednich pokoleń, tak by służyła wyłącznie temu, co określamy jako , dobre;u schyłku życia otrzymał od młodszych ] taki zakres spolegliwej opieki, który czyni za­dość godności człowieka; okres jego starczego niedołęstwa i czas odejścia był także godny człowieka.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !