UJEMNE SKUTKI

Nie pomnę już, kto z „intelektualnych mu­tantów” i(tak pozwoliłem sobie nazwać tych, których horyzonty myślowe umożliwiają ogar­nąć szerszy niż tradycyjny krąg zjawisk i za­leżności między nimi) podsunął mi myśl poszu­kiwań istoty i profilaktyki nowotworowych chorób krwi poza tradycyjnym kręgiem pato­logii komórkowej, tzn. kręgiem patologii mo­lekularnej i submolekularnej. Zrozumiałem ; wówczas, że ujemne skutki, jakie wyzwala i człowiek w swoim naturalnym środowisku, przejawiające się trzema sprzężonymi z sobą zjawiskami kulturowo-społecznymi, jak wojna głód — choroby, są konsekwencją zarówno j błędów pedagogicznych, jak i nie zawsze dostrzeganych klinicznie zaburzeń pracy mózgu.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !