UTRATA MOŻLIWOŚCI

Tracimy nie­jednokrotnie możność przewidywania przy­szłości pojętej jako funkcja przeszłości, a więc jako zdolność wysnuwania praktycznych wnios­ków z doświadczeń ubiegłych- pokoleń. Wywo­łuje to często, co widać zwłaszcza u młodzie­ży w krajach Zachodu, postawy rozczarowania i negatywne reakcje społeczne. Widmo wojny, której groźba narasta wraz z rozwojem techni­ki, jest tam współcześnie największym przeja­wem kryzysu etycznego. Warunkuje to aktu­alną sytuację psychiczną populacji, znajdującą odbicie w znanych nam postawach społecznie negatywnych. Udoskonalone od hitlerowskich czasów przez technikę ludobójstwo, groza woj­ny atomowej są zbyt głęboko zapisane w świa­domości ludzi współczesnych. Czyż dziwić się możemy, że w takiej atmosferze psychicznej u wielu zanika poczucie radości i gaśnie chęć pełnego życia?

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !