W CELU OCHRONY

Rola „medycyny jutra” polegałaby tedy na zespoleniu działań ludzkich skoncentrowanych na kulturze, czyli socjosfery, z technosferą — światem maszyn, w celu ochrony biosfery i jej części składowej ludzi przed uszkodzeniem, a więc przed chorobą. Manipulowanie czynnikami środowis­kowymi pozwalającymi zachować zdrowie do­konuje się w psychosferze, a więc w kręgu myślenia i działania człowieka. Taka koncepcja polityki zdrowia społecznego jest związana z postępem społecznym, rozumiana poprawa jakości życia wszystkich ludzi na świecie. W osiąganiu owej poprawy szczególnie duże znaczenie ma ład społeczny, uwarunkowany stopniem zgodności ich dążeń. Kryteria postępu społecznego wypływają z na­szych wyobrażeń o równości i sprawiedliwości.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !