W MIARĘ UDOSKONALANIA

W miarę udoskonalania maszyn elektronicznych i usprawniania techniki kodowania informacji powstawała nowa wartość — prze­kład z jednego kodu na drugi. Wartość informacji wyrażana jest obecnie przez „niezmiennik przekształcania kodu”. Usprawnienie ma­szyn elektronicznych i kodowania informacji wnosi w ochronę zdrowia społecznego — po­przez ochronę środowiska — przeogromne bo­gactwo faktów i nowe perspektywy. Niezmiennik ów jest zapowiedzią ponownego zbliżenia się do fazy jedności nauki, osiągniętego dzię­ki integracji różnych jej specjalności językiem cybernetyki. Niezmiennikiem winna być również skala wartości jednoznacznie obowiązujących społecz­ność globalną. Dlatego też niezmiennikiem winno być określenie tego, co uważamy za dobre i złe; tego, co sprzyja zdrowiu i co wa­runkuje chorobę.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !