W POSZUKIWANIU ODPOWIEDZI

Na­suwa się wniosek, że dzieci ludności kolorowej w Stanach Zjednoczonych są albo mniej na­rażone na działanie czynników rakotwórczych, albo są na nie mniej wrażliwe. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dla­czego istnieją tak wielkie różnice w występo­waniu białaczek, z pomocą przyszły prace do­świadczalne. Fakt, że białaczki zwierząt do­świadczalnych wyzwala dieta uboga w jon magnezowy, rzuca nowe światło na ekologicz­ne uwarunkowanie tej choroby. Jednymi z pierwszych, którzy stwierdzili mutagenne działanie niedoboru magnezu w doświadcze­niach na szczurach, wyrażające się występowa­niem białaczek, są uczeni z Presbyterian St. Luke’s Hdspital: Patricia McCreary, Hector Batifora, George M. Hess, G. M. Laing. W Polsce badaniami nad niedoborem magnezu w organiz­mie zajmuje się Janina Opieńska-Blauth.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !