W SZEROKICH KRĘGACH

W szerokich kręgach społeczeństwa szpital wiąże się z nastrojem odejścia istoty ludzkiej, dlatego też wydaje się utopią wytworzenie w społeczeństwie obrazu szpitala jako źródła nadziei. Lecz postęp to urzeczywistnianie uto­pii, choćby w myśl poglądów Władysława Biegańskiego, działającego w Częstochowie na przełomie XIX i XX w., lekarza i filozofa, któ­ry mawiał, że – „człowiek może stracić życie, ale nigdy nadzieję na wyleczenie”.Nie wolno odbierać nadziei nieuleczalnie chorym, pomimo że w niektórych społeczeń­stwach mówienie nawet okrutnej prawdy stanowi normalną postawę lekarza wobec pacjen­ta. Nie wolno nam poniechać żadnych, nawet hipotetycznych metod leczenia, oczywiście za zgodą pacjenta, gdyż poniechanie wszelkich prób leczenia — w myśl deklaracji z Helsinek z roku 1964  — byłoby niezgodne z etyką le­karską, tak jak niezgodna z nią jest eutanazja.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !