WARUNEK PRZETRWANIA

Nieodzownym warunkiem przetrwania spo­łeczeństw świata jest, moim zdaniem, interdys­cyplinarność nauki. Ogromna ilość produktów działalności różnych specjalistów rodzi potrzebę ich naukowego, całościowego ujęcia. W tej  właśnie dziedzinie — wiedzy o ochronie zdrowia społecznego — powinna znaleźć zastosowanie cybernetyka, pomaga bowiem ona w rozwiązywaniu interdyscyplinarnych problemów przez to „przywraca jedność zatomizowanej rzeczywistości, w której żyjemy” .Praktycznym wyrazem urzeczywistniania integracji nauk w ochronie zdrowia społecznego; są próby działania interdycyplinarnego zespołu naukowego, który powstał w Krakowie ] pod nazwą Nieformalnego Instytutu Ekologicznej Profilaktyki (NIEP).

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !