WEDŁUG DANYCH

Według danych z 1970 r. co ósmy obywa­tel Stanów Zjednoczonych szukał pomocy u psychiatry; wśród zaburzeń najwięcej rozpo­znano nerwic, bo aż u 73% pacjentów, nato­miast niedorozwój umysłowy — u 15%, psy­chozy — u 9%, pourazowe uszkodzenia mózgu u 1%. Światowa Organizacja Zdrowia po­daje, że w krajach europejskich rocznie 5—10% ludności wymaga pomocy psychiatrycznej.Według danych Światowej Organizacji Zdro­wia zamieszczonych w „Press Release WHO — 1975”, choroby depresyjne pojawiają się coraz częściej: stwierdzono, że ok. 3% całej społecz­ności świata cierpi z ich powodów. Norman Sartorius, ekspert Światowej Organizacji Zdro­wia, twierdzi, że ok. 100 milionów ludzi na świecie przejawia klinicznie rozpoznaną depres­ję, która przez odpowiednie postępowanie może być złagodzona. Jest też przekonany, że liczba przypadków choroby depresyjnej będzie we współczesnym świecie się zwiększać.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !