WPŁYW SPOSOBU ODŻYWIANIA

Nowotwór o nazwie chłoniak jelita cienkiego ma zdecydowanie geograficzną lokalizację — występuje w okolicach Morza Śródziemnego, w Ameryce Środkowej i południowo-wschod­niej Azji. Towarzyszy mu zespół takich obja­wów, jak niedokrwistość, pałeczkowatość pal­ców, przewlekłe schorzenia układu kostno-sta­wowego i uporczywe biegunki. Choroba ta po­lega na zaburzeniach wchłaniania z przewodu pokarmowego, a więc wiąże się z niedoborem pewnych biopierwiastków. Ponadto stwierdzono u chorych na tę postać nowotworu obecność patologicznych immunoglobulin IgA (ciężkie łańcuchy). Sposób odżywiania decyduje o poziomie prze­ciwciał i o odporności. Klasyczna publikacja Światowej Organizacji Zdrowia (nr 57, 1968 r.) przedstawia skutki zaburzeń cyklu: pożywie­nie — infekcja — odporność.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !