WSKAŹNIKI ZACHOROWALNOŚCI

W Stanach Zjednoczonych stwierdzono olbrzymie różnice we wskaźnikach zachorowal­ności na wszystkie nowotwory łącznie w za­leżności od przestrzeni geograficznej. Według danych z 1972 r. najwyższe wskaźniki miał stan Kolumbia — 604 zachorowania na 100 000 osób, najniższe Alaska — 63 /(dla porównania, stan Nowy Jork — 200, Utah — 98). ‚Te dane wska­zują, że bądź to w środowisku naturalnym, bądź w zmienionym przez człowieka muszą istnieć jakieś określone przyczyny tych różnic zachorowalności, ćoraz dokładniej obecnie bada­ne i poznawane. Wśród hipotetycznych przyczyn chorób nowotworowych, które powinny być brane pod uwagę przez organizatorów zaopatrzenia w żywność i technologów żywienia, należy uwzględnić niedobór pewnych składników po­karmowych.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !