WSPÓŁCZESNE NIEDOMAGANIA

Uważam, że niepowodzenia, jakie dostrzega starsze pokolenie lekarzy w kształtowaniu etosu zawodowego młodszych kadr służby zdrowia, są w dużej mierze konsekwencją niewystarcza­jącej wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli medycyny. Choć zdajemy sobie sprawą, że po­winniśmy się opierać w pracy pedagogicznej na znajomości teorii pedagogicznej, nasza ingeren­cja dydaktyczno-wychowawcza, jak dotąd, ma raczej charakter intuicyjny. Niedomagań współczesnych form nauczania medycyny, zwłaszcza z dziedziny profilaktyki, dowodzi praktyka codziennego życia. Co prawda, dzisiejsza medycyna próbuje po- j znać bliżej np. mechanizmy nerwic u pojedynczych ludzi, lecz jest to zbyt nikła wiedza wobec ogromu niewiedzy o nerwicorodnych stosunkach międzyludzkich, w których dominuje  w najlepszym wypadku obojętność człowieka  wobec człowieka.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !