WYŁAMYWANIE SIĘ NATURALNYCH PRAW

Rezulta­tem wyłamywania się z uniwersalnych praw przyrody oraz etycznych są nie tylko choroby ciała, którymi zajmują się takie specjalności, jak np. kardiologia, gastrologia, hematologia i inne; rezultatem tego jest również sytuacja panująca w obrębie nauk o strukturze i funk­cji mózgu, a więc o myśleniu i działaniu, które nie zdołały jeszcze zintegrować się w jedną wiedzę o mózgu; tę przyszłą wiedzę proponuję nazwać erebrologią.Szczególnie groźny jest niedostatek wiedzy o    tym, jak należy chronić mózg przed uszko­dzeniem jego struktury i funkcji. Niszczymy nieświadomie mózg jeszcze przed narodzeniem człowieka, zatruwając organizmy rodziców nad­miarem szkodliwych substancji znajdujących się w środowisku, a będących wytworem dzia­łalności ludzi, często nie zdających sobie spra­wy ze szkodliwości tego, co robią, lub niedo­borem naturalnych biopierwiastków i witamin, niezbędnych dla zdrowego rozwoju organizmu.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !