WZROST NIEPRAWIDŁOWOŚCI

U nas w latach 1960—65 zarejestrowano wzrost nieprawidłowości charakterologicznych i zaburzeń inteligencji z 9,2 do 13,5 na 10 tys. mieszkańców rocznie, debilizmu z 3,3 do 4, na­tomiast pozostałe, nie sprecyzowane w tym ze­stawieniu zaburzenia psychiczne wzrosły z 2,6 do 3,1. Trzeba powiedzieć, że duży procent te­go wzrostu jest ubocznym skutkiem rozwoju cywilizacji i postępu medycyny. Zmniejszenie się śmiertelności niemowląt spowodowało, że zwiększyła się ilość dzieci i młodzieży z obja­wami uszkodzenia ośrodkowego układu nerwo­wego. Rozwój przemysłu i komunikacji spowo­dował, że bardzo znacznie wzrosła urazowość, a z drugiej strony, zwiększyło się działanie ta­kich szkodliwych czynników, jak np. hałas, wi­bracja, radiacja.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: