ZAWIEDZENI REWOLUCJĄ

Zawiedzeni rewolucją naukowo-techniczną, pokładamy w rewolucji naukowo-humanistycznej nadzieję na uratowanie rodzaju ludzkiego. Przez rewolucję naukowo-humanistyczną ro­zumiem proces radykalnych zmian ludzkiego myślenia, które przywiodłyby do działań sprzyjających zdrowiu globalnej społeczności i każ­dego z nas z osobna. Rewolucja naukowo-humanistyczna jest skrótem myślowym, który j akcentuje dynamikę kulturowego rozwoju ludzkości. Przypomina, że i działalność naukowa, twórczość artystyczna muszą być podporząd­kowane zdrowiu człowieka — wartości najwyż­szej dla naszego przetrwania. Powodzenie tej ; rewolucji jest uwarunkowane jej zasięgiem ‚ zdolnością przenikania w świadomość całej I międzynarodowej społeczności.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !