ZDANIEM NAUKI LEKARSKIEJ

Zadaniem nauki lekarskiej, rozwijanej przez tych, którzy posiedli wiedzę o uzdrawia­niu, powinno być jak najszybsze odkrywanie i udoskonalanie metod pozwalających dostrze­gać, oceniać i leczyć owe uszkodzenia.Jako lekarze powinniśmy dążyć do tego, by czas oczekiwania chorego na uzdrowienie moż­liwie jak najbardziej skrócić. Chorzy często giną przedwcześnie w naszej obecności, nas bezradnych z powodu niedostatecznej wiedzy. Współczesny świat lekarski godzi się z tą bez­radnością, np. wobec chorób nowotworowych, i nie dostrzega, że jedną z jej przyczyn jest nieuszanowanie wolnej woli chorego, który domaga się leku spoza oficjalnego lekospisu.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !