ZDROWIE A REWOLUCJA

Minęło przeszło 500 lat od czasu, kiedy Pa­weł Włodkowic — jeden z profesorów krakow­skiej Akademii Jagiellońskiej — w polemice z członkiem zakonu krzyżackiego Janem Falkenbergiem stwierdził, że „wszelkie narzuca­nie wiary siłą, wszelkie chrzczenie niewiernych jest niezgodne* z powszechnym prawem naro­dów”. Minęło 400 lat, odkąd Rzeczpospolita aktem konfederacji warszawskiej zapewniła tolerancję wyznaniową swym obywatelom. Jeś­li zważymy, ile naonczas cierpień, chorób i przedwczesnych zgonów ludzie ludziom, przy­sparzali na tle konfliktów religijnych w Euro­pie (słynna rzeź w czasie Nocy św. Bartłomie­ja we Francji czy Nieszpory Sycylijskie) oraz na kontynencie amerykańskim, gdzie konkwistadorzy mordowali tysiące Indian pod pretekstem nawracania pogan — mamy prawo twier­dzić, że rewolucja humanistyczna w naszym kraju zaczęła się już 500 lat temu.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !