ZGODNIE Z ETYKĄ

Podkreślają słusznie, że choć nie zawsze i nie wszyscy ludzie potrafią wypełnić treścią definicję pojęć takich, jak zdrowie i dobro, to jednak z prób precyzowania definicji odczytać można kierunek ich podstawowych dążeń. W tym miejscu chciałbym przedstawić włas­ną propozycję zdefiniowania terminów „zdro­wie” i „choroba”, które ściśle wiążą się na płaszczyźnie filozoficznej z etyką. Chorobą na­zywam nieproporcjonalne do wieku uszkodze­nia struktury i funkcji narządu lub zespołu narządów ciała. Chorobie tak rozumianej to­warzyszy zazwyczaj — choć nie zawsze — cierpienie, a więc niedobór subiektywnego poczucia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, które to poczucie nazywam zdro­wiem.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !