ZGODNIE Z OBECNĄ PRAGMATYKĄ

Zgodnie z obecną pragmatyką, le­karz zapisuje coraz więcej lekarstw domagają­cym się ich pacjentom. Popadając niekiedy w „zacietrzewienie terapeutyczne”, wyzwala przez wprowadzenie tych lekarstw do orga­nizmu wiele niekorzystnych następstw mimo doraźnej ulgi, jaką przynoszą one choremu. Lęk przed konsekwencjami odstępstwa od utar­tego sposobu postępowania stępia twórczą ini­cjatywę lekarza-poszukiwacza i lekarza-uzdro- wiciela. Staje się więc on usługowcem, który leczy wyłącznie poszczególne narządy — serce, nerki itd. — według zasad panujących w zakre­sie jego specjalności, zapominając, że chory stanowi jedność somatopsychiczną, związaną ze swym środowiskiem — i biologicznym, i spo­łecznym — sprzężeniem zwrotnym.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !