ZINTEGROWANY SYSTEM

Dla onkohematologów ten zintegrowany sys­tem ma szczególny walor, jest bowiem niejako czujnikiem zanieczyszczeń w środowisku we­wnętrznym organizmu i na zewnątrz niego, gdyż „odbiera minimalne nawet zmiany elektro­niczne lub magnetyczne” (Włodzimierz Sedlak). Gdy coraz więcej onkologów na świecie pod­kreśla, że prawie 90% nowotworów, w tym i białaczek, jest dziełem człowieka, badania nad bioplazmą nabierają szczególnej wagi. Zaczy­namy dostrzegać coraz wyraźniej, że człowiek działa na swoją szkodę wówczas, gdy brak mu dostatecznego zasobu wiedzy o mechanizmach powstawania chorób, gdy nie potrafi jej wy­korzystać w celu skutecznej profilaktyki albo też gdy cierpi na „infantylizm emocjonalny”, a więc atawizm etyczny.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !